UŚ

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Koło Młodych Klasyków

Koło Młodych Klasyków

Zarząd Koła

Przewodnicząca
Marta Szołtysik

Wiceprzewodnicząca
Anna Całka

Sekretarz
Kateryna Ruforna

Classica Catoviciensia Scripta Minora

Czasopismo ukazuje się od 2000 roku i jest poświęcone tematom dotyczącym starożytności oraz jej recepcji. Prosimy o nadsyłanie artykułów naukowych, esejów, przekładów, recenzji, sprawozdań do 31 stycznia 2018 na adres e-mail: martaa.kluba@gmail.com. Wiadomości prosimy przesyłać pod nazwą CCSM.

Poniżej zamieszczamy wytyczne redakcyjne dla autorów:

 • Każdy nadesłany tekst powinien zawierać trzy informacje o autorze: imię, nazwisko oraz uniwersytet, z którym jest związany.
 • Prosimy o nadsyłanie tekstów sformatowanych wedle standardowych kryteriów dla tego typu prac (Times New Roman, 12 pt, 1,5 w. interlinii).
 • Objętość prac w wymienionych wyżej postaciach formatowania nie powinna przekraczać 15 stron (wartości minimalnej nie zaznaczamy).
 • Odwołania do dzieł autorów klasycznych wewnątrz pracy powinny przyjmować kształt zgodny z przyjętym w filologii klasycznej systemem skrótowców (np. Cic.Att. 2, 6, 2). Skróty zaczerpnąć można z list zamieszczonych w partiach wstępnych dużych słowników języków klasycznych (zob. Oxford Latin Dictionary (red. P. G. W. Clare); A Greek- English Lexicon (red. H. Liddel& R. Scott)), dopuszczalne są także inne skróty, jeżeli tylko czytelnie i jednoznacznie wskazują cytowanego autora i dzieło. Prosimy o w miarę dokładną lokalizację przytoczeń.
 • Przypisy bibliograficzne zamieszczone w pracach, powinny przyjmować formę zgodną z wymogami normy PN-ISO 690:2002 (tzw. system klasyczny, przecinkowy; np. M. Grochowski, Zarys leksykologii i leksykografii, Toruń 1982, s.43).
 • Należy dołączyć bibliografię przedmiotową tekstu.
 • Prosimy o zamieszczenie słów-kluczy oraz streszczenia pracy w polskiej i angielskiej wersji językowej.

Dla wszystkich spragnionych wiedzy zamieszczamy spis artykułów, jakie przez ostatnie dziesięć lat pojawiły się w periodyku.

Spis artykułów

Historia Koła

Historia Koła Młodych Klasyków zaczyna się w roku 1993, kiedy zostało ono powołane do życia dzięki inicjatywie Zbigniewa Kadłubka (studenta I roku) oraz dr. Józefa Budzyńskiego. W ciągu tych kilkunastu lat działalność Koła objęła m.in. organizację konferencji naukowych (1998 - Arystofanes i jego recepcja, 2000 - Graeca Aeterna, 2005 - Latina Viva? Roma Aeterna?, 2007 - Erotica Antiqua), wycieczek naukowych (tak krajowych, jak i zagranicznych - członkowie Koła odwiedzili m.in. Rzym, Berlin a także Muzeum Narodowe w Warszawie). Dzięki staraniom działaczy Koła powołano też do życia periodyki naukowe (Pallas Silesia i Classica Catoviciensia Scripta Minora). Oprócz tego Koło w całej swojej dość długiej historii niejednokrotnie współpracowało z innymi kołami naukowymi studentów filologii klasycznej (i nie tylko) z różnych ośrodków akademickich. Nie jest im także obca większość muzeów z obszaru Śląska i Zagłębia. Ponadto co roku Koło stara się włączyć w ogólnouniwersytecki Studencki Festiwal Nauki. Bardzo ważną tradycją Koła są również: Rajd Młodych Klasyków (w tym roku odbył się po raz szesnasty) oraz spotkania opłatkowe (zwyczajowym terminem od niepamiętnych czasów jest ostatni wtorek przed świętami Bożego Narodzenia). Kolejne przedsięwzięcia są w toku i zapewne niebawem będzie o nich głośno...

Do tej pory funkcję Prezesa piastowali w kolejności chronologicznej:

 • Zbigniew Kadłubek (dziś: dr hab.)
 • Przemysław Marciniak (dr hab.)
 • Henryka Mościcka (dr)
 • Katarzyna Lesiak (dr)
 • Patrycja Matusiak (dr)
 • Katarzyna Warcaba (doktorantka)
 • Aneta Dąbrowska
 • Kacper Kardas
 • Grzegorz Bartusik
 • Łukasz TomanekNasza strona na fb

Tekst: Koło Młodych Klasyków

 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak