U¦

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet ¦l±ski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu ¦l±skiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Lektorium Klasyczne

Lektorium Klasyczne

W ramach Biblioteki Wydziału Filologicznego funkcjonuje Lektorium Klasyczne, którym kieruje Wanda Strykowska.

Lektorium czynne jest od poniedziałku do pi±tku w godz. 9.00-18.00, pok. 3, tel 32 200 94 08.

Katalogi biblioteczne:

 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak