U¦

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet ¦l±ski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu ¦l±skiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Plan zajęć

Plan zajęć

Studia licencjackie, filologia klasyczna


I rok

II rok

III rok


Studia licencjackie, mediteranistyka


I rok

II rok

III rok


Studia magisterskie, filologia klasyczna


II rok
 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak