U¦

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet ¦l±ski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu ¦l±skiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Pracownicy

Pracownicy i doktoranci Katedry

 • Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, profesor nadzwyczajny
 • Dr hab. Przemysław Marciniak, profesor nadzwyczajny
 • Dr hab. Anna Kucz, profesor nadzwyczajny
 • Dr hab. Tomasz Sapota, profesor nadzwyczajny
 • Dr Julia Doroszewska, adiunkt
 • Dr Jan Kucharski, adiunkt
 • Dr Patrycja Matusiak, adiunkt
 • Dr Przemysław Piwowarczyk, adiunkt
 • Dr Iwona Słomak, adiunkt
 • Dr Agata Sowińska, adiunkt
 • Dr Anna Szczepaniak, adiunkt
 • Dr Katarzyna Warcaba, adiunkt
 • Mgr Andrzej Wilanowski, asystent

 • Mgr Joanna Ra¶, starszy referent

 • Mgr Katarzyna Fr±ckiewicz, doktorantka
 • Mgr Maciej Helbig, doktorant
 • Mgr Marek Job, doktorant
 • Mgr Tomasz Labuk, doktorant

Emerytowani pracownicy Katedry

 • Prof. dr hab. Michał Bednarski
 • Prof. dr hab. Józef Budzyński, profesor nadzwyczajny
 • Dr hab. Józef Sieroń, profesor nadzwyczajny


 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak