UŚ

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Opisy przedmiotów / sylabusy

Opisy przedmiotów / sylabusy

Sylabusy modułów -- studia licencjackie, filologia klasyczna

Sylabusy modułów -- studia licencjackie, mediteranistyka

Opisy przedmiotów -- studia magisterskie, filologia klasyczna

 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak