UŚ

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet Śląski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu Śląskiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Scripta Classica ENGLISH

Scripta Classica

e-ISSN 2353-9771


TOM V (2008)
wersja online (CEEOL)

spis treści
TOM VI (2009)
wersja online (CEEOL)

spis treści
TOM VII (2010)
wersja online (CEEOL)

spis treści
TOM VIII (2011)
wersja online (CEEOL)

spis treści


TOM IX (2012)
wersja online (CEEOL)

spis treści
TOM X (2013)
wersja online (CEEOL)

spis treści
TOM XI (2014)
wersja online (CEEOL)

spis treści • Profil czasopisma
  Scripta Classica są rocznikiem znajdującym się od roku 2013 w wykazie czasopism naukowych MNiSW, w którym publikują specjaliści z różnych dziedzin nauk o literaturze i kulturze antycznej, badacze zajmujący się tradycją i recepcją antyku w literaturze nowołacińskiej, bizantyjskiej i epok późniejszych aż po czasy współczesne. W roczniku zamieszczane są również przekłady tekstów nietłumaczonych dotąd i niepublikowanych w naszym kraju. Czasopismo zostało założone w roku 2004 w Katedrze Filologii Klasycznej UŚ Katowicach przez prof. Tadeusza Aleksandrowicza i dr. hab. Tomasza Sapotę. Pismo ukazuje się w ramach serii Filologia Klasyczna i skierowane jest do filologów klasycznych, literaturoznawców, językoznawców, filozofów, historyków, teologów, religioznawców, a także do wszystkich zainteresowanych antykiem i jego tradycją.
 • Rada naukowa
  Dr Peter J. Forshaw (University of Amsterdam) p.j.forshaw@uva.nl
  Prof. Bardo Gauly (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt) bardo.gauly@ku.de
  Prof. dr Wouter J. Hanegraaff (University of Amsterdam) W.J.Hanegraaff@uva.nl
  Dr hab. Zbigniew Kadłubek, prof. UŚ kadlubek@pseudonim.pl
  Dr hab. Przemysław Marciniak, prof. UŚ przemysław.marciniak@us.edu.pl
  Dr Gregory Tokarski (Oakland University) gtokarski@hotmail.com
  Prof. Dott. Marco Zanasi (Universita di Roma Tor Vergata) marco.zanasi@icloud.com
 • Zespół redakcyjny
  Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz prof. UŚ -- redaktor tematyczny, red. vol. 5 i 9, tadeusz.aleksandrowicz@us.edu.pl
  Dr hab. Anna Kucz -- redaktor naczelny, red. vol. 8 i 10, anna.kucz@us.edu.pl
  Dr Agata Sowińska -- redaktor wydawniczy
  Dr Anna Szczepaniak – redaktor vol. 11 a.m.szczepaniak@gmail.com
  Dr Patrycja Matusiak -- redaktor vol. 12 patrycja.matusiak@us.edu.pl
  Dr hab. Tomasz Sapota -- redaktor vol. 1-4, 6, 7, tomaszsapota@gmail.com
  Prof. dr Bruce Duncan MacQueen -- redaktor językowy bdmacqueen@gmail.com
  Mgr Moises Delgado -- redaktor językowy mohudega@gazeta.pl
  Dr Claudio Salmeri -- redaktor językowy clasalmeri@gmail.com
  dr David Schauffler -- redaktor językowy david.schauffler@us.edu.pl
 • Dane kontaktowe
  Katedra Filologii Klasycznej UŚ
  plac Sejmu Śląskiego 1, pokój 117
  anna.kucz@us.edu.pl
  Tel.: 510 037 187
 • ISSN 1732-3509
 • Zasady etyczne

 • Zasady dostarczania tekstów do publikacji

 • Procedura recenzowania tekstów
  Artykuły naukowe oraz przekłady złożone do publikacji w Scripta Classica są wysyłane do recenzji wydawniczych do dwóch specjalistów posiadających znaczący dorobek w dziedzinie, której dotyczy artykuł. Redakcja przekazuje treść recenzji autorowi artykułu czy przekładu. Recenzenci pochodzą z innego ośrodka niż autor tekstu. Recenzje zawierają jednoznaczną konkluzję czy artykuł bądź przekład kwalifikują się do publikacji w Scripta Classica. Warunkiem opublikowania artykułu bądź przekładu jest uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji z wyraźnymi konkluzjami, że tekst nadaje się do publikacji. Autorzy zobowiązani są do wprowadzenia zmian zasugerowanych przez recenzentów.
 • Lista recenzentów
  Prof. Remo Bracchi
  Prof. Adam Goldwyn
  Prof. zw. dr hab. Jerzy Styka
  Prof. dr hab. Nicholas V. Sekunda
  Prof. zw. dr hab. Marian Szarmach
  Prof. zw. dr hab. Elżbieta Wesołowska
  Prof. dr hab. Hubert Wolanin
 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak