U¦

Katedra Filologii Klasycznej

Uniwersytet ¦l±ski, Wydział Filologiczny

40-032 Katowice, pl. Sejmu ¦l±skiego 1, pok. 117
tel. 32 200 94 17, fax. 32 200 92 33, e-mail: kfk@us.edu.pl

Wydział Filologiczny
  
 

Struktura

Struktura

Kierownik Katedry

Dr hab. Przemysław Marciniak, prof. U¦

Sekretariat

czynny w poniedziałek, ¶rodę, pi±tek 7.30-11.30, wtorek, czwartek 11.30-15.30
Mgr Joanna Ra¶
e-mail: joanna.ras@us.edu.pl

Zespół hellenistów

Dr hab. Przemysław Marciniak, prof. U¦ (koordynator)
Dr Julia Doroszewska
Dr Anna Szczepaniak
Dr Jan Kucharski
Dr Katarzyna Warcaba
Mgr Andrzej Wilanowski
Mgr Katarzyna Fr±ckiewicz (doktorantka)
Mgr Tomasz Labuk (doktorant)

Zespół latynistów

Dr hab. Tomasz Sapota (koordynator)
Dr hab. Anna Kucz
Dr Agata Sowińska
Mgr Marek Job (doktorant)

Zespół kultury antycznej

Dr hab. Tadeusz Aleksandrowicz, prof. U¦ (koordynator)
Dr Patrycja Matusiak
Dr Przemysław Piwowarczyk
Dr Edyta Gryksa
Mgr Maciej Helbig (doktorant)

 
Opracowanie strony: Marek Jedziniak